Մի փակեք դիտարկիչը: Թարգմանությունը կարող է տեւել մի քանի վայրկյանից մինչեւ մի քանի րոպե:

2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ից վերսկսվում են գնումների համակարգողների որակավորման քննությունները, որոնց մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել էլեկտրոնային եղանակով` մուտք գործելով www.procurement.am կայքի «Որակավորում» դաշտի «Որակավորում» բաժնի «Դիմել որակավորման համար» ենթաբաժինը
2022 թվականին կազմակերպվող գնումների համակարգողների պարտադիր շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու նպատակով անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի մարտի 1-ը ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել 2013, 2016 և 2019 թվականներին գնումների համակարգողի որակավորում ստացած անձանց տվյալները: Հիշյալ ժամկետում տվյալները չներկայացրած անձինք չեն ներառվի հերթական շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների խմբերում և վերջիններիս որակավորումները կդադարեցվեն: 2013, 2016 և 2019 թվականներին գնումների համակարգողի որակավորում ստացած անձանց ցուցակը հրապարակված է procurement.am հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրում https://gnumner.am/hy/page/gnumneri_hamakargoghneri_vorakavorum1/
slide1 ashai_simpon cloud Բարի գալուստ
procurement.am

Բարի գալուստ պետական գնումների պաշտոնական կայք

Օրենսդրություն
Օրենսդրություն
Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ
Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ
Բողոքարկում
Բողոքարկում
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
Հրատապ համարվող կարիքների բավարարման շրջանակում շինարարական աշխատանքների գնման նախաորակավորման ընթացակարգ
Հրատապ համարվող կարիքների բավարարման շրջանակում շինարարական աշխատանքների գնման նախաորակավորման ընթացակարգ